عروسی:)))

من و سارا از آمادگی باهم بودیم.. البته تا دوره دبیرستان نمیدونستم که معلم آمادگیمون مامان سارا بود...ابلهنیشخند

یعنی سارا فکر میکرد من میدونم ولی من از همه جا بی خبر!! چندین سال بود دنبال معلم آمادگیم بودم خخخخخ

بگذریم...

پریشب جشن عروسی سارا بود... من و 5تا دیگه از بچه ها رفته بودیم...

یعنی هر عروسی که میشه آبروی من باس جلو یکی از مامانای دوستام سگ شهنیشخند

این سری نوبت مامان سارا بود...

هی خل بازی درمیاوردم بعد متوجه میشدم مامانش داره نیگام میکنهخجالت

انقد مدل های مختلف رقصیدم صورتم عینهو لبو شده بود...نیشخند

جشن خلوت و خوبی بود... خیلی خوش گذشتقلب

هرچند از شوهرش خوشم نمیاد... ولی به ما چه!!! علف!! باس به دهن بزی شیرین بیاد:) ایشالله خوشبخت شن..

همه عَذِبونه بَوِه الهینیشخندنیشخند

/ 4 نظر / 11 بازدید
دختری بنام اُمید!

چقدر عالی، خوش به حالت چقدر دوست داری، ان شالله قسمت خودت کوثر جونم [ماچ]

عسل

مبارکه عروسیش :) فک کردم عروسی خودته :)))

Mr chapool

این تیکه آخرش زبون اصلی بود اما فک کنم نوشتید که قسمته همه عذبا بشه هوم؟[نیشخند]

Mr chapool

حال میکنم با خودم که اینترنشنالم[نیشخند]